Tag archive

nakaz zapłaty

Windykator pozwał mnie do sądu – radca prawny radzi

in Nakaz Zapłaty/Windykacja
Windykator pozwał mnie do sądu
Windykator pozwał mnie do sądu

Od kilku lat spotykam się właśnie z takim pytaniem:”Windykator pozwał mnie do sądu, co mam teraz zrobić?” Czy firma windykacyjna może pozwać nas do sądu o zapłatę? Tak i jest to zjawisko w ostatnich latach powszechne.  Firmy windykacyjne – najczęściej tzw. fundusze sekurytyzacyjne jak Prokura, Hoist, Best, Ultimo i wiele innych, masowo składają pozwy o zapłatę. Sąd Rejonowy w Elblągu, Lublinie i reszta sądów w całym kraju od lat wydają masowo nakazy zapłaty przeciwko osobom prywatnym. Nie oznacza to jednak, że osoby te pozostają bezbronne. Przeciwnie – w większości przypadków sprawy te można wygrać. Trzeba tylko podjąć umiejętną obronę. W tym artykule krok po kroku wyjaśnię jak to osiągnąć.

 1. Pierwszy krok to podjąć obronę

Bardzo często windykator nie dołącza do pozwu podstawowych dokumentów. Pozwany nie wie zatem, z jakiego tytułu został pozwany. Jeśli nawet domyśla się tego, to nie dysponuje żadnym dowodem na to, że powód faktycznie kupił dany dług i ma prawo żądać jego spłaty. Windykator pozywając do sądu powinien załączyć do pozwu umowę cesji. Na podstawie tej umowy kupił dochodzoną wierzytelność.

Bardzo często załącznikiem do pozwu jest jedynie wyciąg z ksiąg rachunkowych powoda. To tak samo, jakbyśmy pozwali naszego sąsiada do pozwu dołączając tylko nasze pisemne oświadczenie, że ta osoba jest naszym dłużnikiem. Taki pozew byłby skazany na porażkę. Dlaczego? Bo przecież sąsiad zaraz złożyłby odwołanie, w którym wszystkiemu by zaprzeczył. To obrazuje jak ważne jest podjęcie obrony.

Sprzeciw od Nakazu Zapłaty

Dostałeś Nakaz Zapłaty z Sądu?
Masz tylko 14 dni na złożenie sprzeciwu.

Zgłoś się a przeanalizujemy Twoją sprawę bezpłatnie!

Kliknij by otrzymać pomoc!   

 1. Nie podejmując obrony przyznajemy rację firmie windykacyjnej

Podstawowym obowiązkiem wierzyciela jest udowodnienie tego, że wierzytelność mu przysługuje i w jakiej wysokości. Musimy jednak pamiętać, że w polskim prawie znajduje się też art. 229 kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z tym przepisem sąd uznaje za udowodnione fakty, którym strona przeciwna nie zaprzeczy. Dlatego, jeśli windykator pozwał nas do sądu – musimy podjąć obronę. Inaczej przyznamy, że taka firma jest naszym wierzycielem na podaną w pozwie kwotę. Orzeczenie sądu uprawomocni się, a my na zawsze stracimy prawo do obrony.  Dlatego tak ważne jest skierowanie środka zaskarżenia do sądu, jeśli mamy wątpliwości co do treści pozwu.

O tym jak odwołać się od pozwu skierowanego do sądu przez firmę windykacyjną przeczytasz w artykułach: sprzeciw od wyroku zaocznego – wzór z objaśnieniem, sprzeciw od nakazu zapłaty 2018 – wzór z objaśnieniem, Sprzeciw od nakazu zapłaty – wypełniony wzór z objaśnieniem, sprzeciw od nakazu zapłaty – krok po kroku.

 1. Uważaj na termin!

Ważne jest, żeby pilnować wyznaczonych przez sąd terminów. Szczególnie, jeśli otrzymaliśmy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, czy np. wyrok zaoczny. Wówczas na odwołanie się mamy 14 dni od dnia odebrania tej poczty. W tych wypadkach jest to termin nieprzekraczalny. Gdy złożymy nasze odwołanie o jeden dzień później sąd nie może wziąć go już pod uwagę.

Co innego, jeśli otrzymaliśmy sam pozew ze zobowiązaniem do wniesienia na niego odpowiedzi. Tutaj również wiąże nas termin wyznaczony przez sąd – najczęściej 14 dni. Nie jest on jednak tak rygorystyczny. Odpowiedź na pozew będziemy mogli złożyć aż do pierwszej rozprawy. Będziemy musieli jednak wyjaśnić dlaczego się spóźniliśmy i wykazać, że nasze spóźnienie nie spowoduje przewlekłości sprawy.

 1. Pamiętaj o opłatach

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i odpowiedź na pozewbezpłatne. Jednak już wniesienie zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym i sprzeciwu od wyroku zaocznego należy opłacić. Jeśli nie wiemy jak obliczyć tę kwotę możemy wysłać środek zaskarżenia nieopłacony. Sąd wezwie nas do uzupełnienia tego braku wskazując wysokość opłaty.

 1. Wezwanie do usunięcia braków formalnych

Bardzo często klienci zgłaszają się do mnie, gdy sąd wezwie ich do uzupełnienia braków formalnych. Samo złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty lub innego odwołania wydaje się proste. Często, gdy sąd wzywa nas do usunięcia braków pod rygorem odrzucenia naszego odwołania, zdajemy sobie sprawę, że przydałaby się pomoc profesjonalnego pełnomocnika.

Najczęstsze braki to:

– nie złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty/odpowiedzi na pozew na formularzu,

– brak dołączenia odpisu dla strony przeciwnej

– brak opłaty odwołania.

Te braki należy bezwzględnie uzupełnić w ciągu 7 dni od odebrania wezwania sądu. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: Jak uzupełnić braki formalne sprzeciwu?

 1. Jak wygląda rozprawa, gdy “windykator pozwał mnie do sądu”

Gdy do sądu trafi już prawidłowy sprzeciw od nakazu zapłaty/odpowiedź na pozew, dokumenty te zostaną doręczone firmie windykacyjnej, która Cię pozwała. Sąd wyznaczy również rozprawę. Najczęściej na takiej rozprawie pozwany nie musi być obecny. Czasem jednak sąd wzywa go do obowiązkowego stawiennictwa w celu przesłuchania.

O terminie rozprawy zawsze zostaniesz powiadomiony. Jeśli Twoje stawiennictwo będzie obowiązkowe – zostanie to zaznaczone na wezwaniu. Na rozprawę należy przyjść z dowodem osobistym. Warto precyzyjnie i sprawnie odpowiadać na pytania sędziego. Najprawdopodobniej będą one dotyczyć okoliczność zaciągnięcia zobowiązania, jego sprzedaży i wysokości. Z praktyki mogę powiedzieć, że przesłuchanie to nie powinno trwać dłużej jak 15 min.

 1. Sąd wyda rozstrzygnięcie

Po rozprawie sąd wyda rozstrzygnięcie. Będzie to wyrok. W wielu przypadkach sądy wydają także postanowienia o umorzeniu postepowania z uwagi na cofnięcie pozwu przez wierzyciela. Jedno i drugie oznacza wygranie przez Ciebie sprawy. Jest jednak różnica. Cofnięcie pozwu powoduje, że windykator będzie mógł ponownie pozwać Ciebie do sądu, a Ty będziesz musiał ponownie podejmować obronę.

 1. A co jeśli o sprawie dowiedziałeś się dopiero od komornika?

Czasem zdarza się, że w ogóle nie wiemy o tym, że windykator pozwał nas do sądu. O tym, że odbyła się jakaś sprawa sądowa dowiadujemy się dopiero od komornika, który przystępuje do ściągania zasądzonej już należności. To oznacza, ze najprawdopodobniej coś poszło nie tak, jak powinno. Warto wtedy ustalić, czy nakaz zapłaty, na podstawie którego komornik prowadzi egzekucję, został nam doręczony pod prawidłowy adres. Jak postępować w takim wypadku dowiesz się w artykułach: komornik z zaskoczenia! i Co zrobić, jeśli nie wiedziałem o nakazie zapłaty?

Jeśli pozwała Ciebie firma windykacyjna, i potrzebujesz pomocy profesjonalnego pełnomocnika serdecznie zapraszam do kontaktu z moją kancelarią. W ramach działalności pro bono bez opłat z Państwa strony reprezentuję pozwanych na terenie całego kraju w sprawach, w których firma windykacyjna pozywa o dług przedawniony.

Kliknij by otrzymać pomoc!

 

Bankowy Tytuł Egzekucyjny BTE a sprzedaż kredytu – 3 dobre informacje!

in Antywindykacja/BTE/Dług/Egzekucja komornicza/Nakaz Zapłaty
bankowy tytuł egzekucyjny
świnka skarbonka

W praktyce obrotu bardzo często banki sprzedają wierzytelności, których ściągnięcie nie idzie sprawnie. Dzieje się tak również w sytuacjach, gdy bank wcześniej wydał w sprawie bankowy tytuł egzekucyjny (BTE) i próbował na jego podstawie ściągać wierzytelność w drodze egzekucji komorniczej. Ten ruch powoduje bardzo duże zmiany w sytuacji kredytobiorcy, o których musi wiedzieć.

Egzekucję, którego podstawą jest bankowy tytuł egzekucyjny (BTE) traktuje się jako niebyłą.

Klient banku może na tej sprzedaży jedynie zyskać, ponieważ dla obliczania terminów przedawnienia nie bierzemy wówczas pod uwagę prowadzonego wcześniej postępowania komorniczego. Przesądził o tym Sąd Najwyższy, stwierdzając, że BTE było instytucją, z której mogły korzystać tylko banki. Dlatego firmy windykacyjne skupujące kredyty i pożyczki (najczęściej takie fundusze sekurytyzacyjne jak np. HOIST, Prokura, Open Finance, Ultimo, BEST, EQUES DEBITUM, EOS I, Omega Wierzytelności) nie mogą powoływać się na skutki prawne, jakie spowodowało wydanie BTE i próba ściągnięcia wierzytelności.

Większość wierzytelności z chwilą sprzedaży ulega przedawnieniu.

Termin przedawnienia roszczenia z tytułu kredytu i pożyczki wynosi 3 lata. Jeśli dojdzie do sprzedaży wierzytelności, której podstawą egzekucji był bankowy tytuł egzekucyjny, to termin ten liczony jest od dnia wypowiedzenia przez bank umowy kredytu/pożyczki. Łatwo stąd wyciągnąć wniosek, że znakomita większość z tych zobowiązań ulegnie wówczas przedawnieniu.

Kredytobiorca ma prawo odmówić zapłaty.

Z uwagi na przedawnienie kredytobiorca może odmówić zapłaty. Jeśli fundusz sekurytyzacyjny złoży pozew w sądzie, a chcemy skorzystać z zarzutu przedawnienia, powinniśmy w ciągu 14 dni napisać sprzeciw od nakazu zapłaty bądź odpowiedź na pozew wykazując, że wcześniej w sprawie był wydany BTE i w związku z przedawnieniem wierzytelności korzystamy z prawa odmowy zapłaty. Sąd wyda wówczas wyrok oddalający powództwo.

Sprzeciw od Nakazu Zapłaty

Dostałeś Nakaz Zapłaty z Sądu?
Masz tylko 14 dni na złożenie sprzeciwu.
Zgłoś się a przeanalizujemy Twoją sprawę bezpłatnie!

Kliknij by otrzymać pomoc!   

Jeśli nie czujesz się na siłach aby samodzielnie sporządzić taki sprzeciw/odpowiedź na pozew  – możesz skorzystać z pomocy profesjonalnego prawnika. Moja kancelaria podejmuje się podobnych spraw na terenie całej Polski. Jeśli chcesz zlecić mi poprowadzenie Twojej sprawy – zapraszam do kontaktu.

Sprzeciw od nakazu zapłaty e-sądu w Lublinie 2018 – wypełniony wzór z objaśnieniem

in Dług/E-Sąd/Nakaz Zapłaty
Sprzeciw od nakazu zapłaty e-sądu
Sprzeciw od nakazu e-sądu w Lublinie - wypełniony wzór z objaśnieniem

Jak obiecałam w poprzednim artykule – przedstawiam gotowy wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanego przez elektroniczny sąd w Lublinie, a właściwie VI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się jak sporządzić sprzeciw od nakazu zapłaty e-sądu w Lublinie

Jest to wzór sprzeciwu od nakazu w postępowaniu upominawczym wydanego w związku z wniesieniem pozwu przeciwko dłużnikowi z tytułu umowy kredytu/pożyczki, gdzie powodem jest firma windykacyjna. Najczęściej będzie to tzw. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, np. Prokura, Ultimo, VPF, EOS Investment, TRIGON Profit, Altus, easyDEBT, HOIST, Debt Trading, Debito, Kredyt Inkaso, BEST, EQUES DEBITUM, Open Finance, AGIO Wierzytelności, GET PRO i wiele innych (pełną oficjalną listę funduszu sekurytyzacyjnych znajdziesz w artykule: lista funduszy wg KNF).

Sprzeciw od Nakazu Zapłaty

Sporządzamy Sprzeciw od nakazu zapłaty E-Sądu w Lublinie
Masz tylko 14 dni na złożenie sprzeciwu.
Zgłoś się a przeanalizujemy Twoją sprawę bezpłatnie!

Kliknij by otrzymać pomoc!   

Poniżej załączam wzór, który stworzyliśmy na własne potrzeby w mojej kancelarii. Może on znaleźć zastosowanie do wielu podobnych spraw kierowanych z VI Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie (tzw. e-sądu). Ustandaryzowanie tego dokumentu było możliwe z uwagi na tryb rozpatrywania spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU), o czym pisałam szerzej w poprzednim artykule: Nakaz zapłaty e-sądu w Lublinie – 4 zarzuty, które warto podnieść!

Aby prawidłowo skorzystać z wzoru należy wypełnić go o dane swojej sprawy. Zarzuty oraz uzasadnienie mogą pozostać niezmienione. Oczywiście, jeśli chcesz, możesz uzasadnienie rozbudować o własne argumenty.

Gotowy formularz należy wydrukować w dwóch egzemplarzach. Oba egzemplarze należy podpisać i wysłać na adres e-sądu. Znajdziesz go na kopercie, w której przesłano Ci nakaz zapłaty z pozwem.

Pamiętaj o terminie! Na nadanie na poczcie sprzeciwu od nakazu zapłaty masz 14 dni od dnia odebrania nakazu zapłaty z pozwem. Jeśli przekroczysz ten termin choćby o jeden dzień sprzeciw zostanie odrzucony, a nakaz uprawomocni się.

 

Co się stanie gdy już złożyłeś sprzeciw od nakazu zapłaty w e-sądzie?

E-sąd przekaże sprawę do sądu Twojego miejsca zamieszkania. Ten sąd prześle Ci ponownie nakaz zapłaty z pozwem. Tym razem jednak otrzymasz komplet dokumentów, na które powołuje się powód w pozwie. Wówczas będziesz miał ponownie 14 dni na zajęcie stanowiska. Wtedy też będziesz musiał już szczegółowo odnieść się do żądania powoda.

Z uwagi na to, że każda sprawa jest inna, nie jestem w stanie przygotować dla Ciebie gotowego wzoru sprzeciwu od nakazu zapłaty, który powinieneś złożyć w sądzie Twojego miejsca zamieszkania. Wówczas niezbędne jest poprowadzenie sprawy indywidualnie. Jeśli chcesz zlecić mi poprowadzenie Twojej sprawy zapraszam do kontaktu.

 

Pobierz wzór – Sprzeciw od nakazu zapłaty e-sądu w Lublinie – wzór wypełniony

docx dl

Co zrobić, jeśli nie wiedziałem o nakazie zapłaty?

in Dług/Egzekucja komornicza/Nakaz Zapłaty
nakaz zapłaty
nakaz zapłaty

Jak już wspomniano w artykule: Czy odbierać przesyłkę z sądu, zawsze warto odbierać korespondencję sądową. Wielu moich klientów nie miało jednak nawet takiej szansy, tj. o wydaniu wobec nich nakazu zapłaty dowiedzieli się dopiero od komornika, albo od pracodawcy po zajęciu wynagrodzenia za pracę. Czy w takiej sytuacji pozostajemy bezbronni? Nie.

Jeśli nic nie wiedziałeś o tym, że wydano wobec Ciebie nakaz zapłaty, masz jeszcze prawo się odwołać. Należy zrobić to tym bardziej, jeśli uważasz, że roszczenie było przedawnione i chcesz skorzystać z prawa do odmowy zapłaty.

Należy wówczas przed sądem wykazać, że zamieszkiwałeś pod innym adresem, niż ten, na który dokonano próby doręczenia nakazu.

Z mojej praktyki wynika, że takich przypadków jest bardzo dużo.

Dlaczego tak się dzieje? Otóż sąd doręcza nakaz na adres wskazany przez powoda (w tym wypadku najczęściej fundusz sekurytyzacyjny, np. Ultimo, Prokura, Trigon Profit, Best itp. – listę funduszy sekurytyzacyjnych znajdziesz w artykule: lista funduszy sekurytyzacyjnych wg KNF). Powód natomiast podaje do sądu adres z umowy pożyczki/kredytu. Jeśli zatem umowa kredytu/pożyczki zawierana była przed wieloma laty (w mojej kancelarii zdarzają się np. umowy jeszcze z 1999 r.), to jest duże prawdopodobieństwo, że pozwany od tego czasu zmienił miejsce zamieszkania.

Jeśli znalazłeś się w podobnej sytuacji, zapraszam do kontaktu z moją kancelarią. Jestem radcą prawnym i jako profesjonalny pełnomocnik reprezentuję strony postępowania przed sądami. Ja i pracownicy mojej kancelarii postaramy się pomóc także Tobie w miarę naszych możliwości czasowych.

Nakaz z sądu. Czy odbierać pocztę?

in E-Sąd/Nakaz Zapłaty/Sąd
nakaz z sądu
Czy odbierać pocztę z sądu

Co robić, gdy  listonosz wyjmuje z torby przesyłkę poleconą , a podejrzewasz, że w niej jest  nakaz z sądu? Nie jedna osoba staje przed dylematem – odbierać, czy nie? Odpowiedź brzmi – tak, odbierać.

Nie odbieranie przesyłek sądowych może nam jedynie zaszkodzić. Dlaczego? Z uwagi na art. 139 kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie tym przepisem, jeśli adresat nie podejmie przesyłki w terminie 14 dni (tj. po podwójnym awizowaniu), ma miejsce tzw. fikcja doręczenia.

Sprzeciw od Nakazu Zapłaty

Dostałeś Nakaz Zapłaty z Sądu?
Masz tylko 14 dni na złożenie sprzeciwu.
Zgłoś się a przeanalizujemy Twoją sprawę bezpłatnie!

Kliknij by otrzymać pomoc!   

 

W praktyce oznacza to, że jeśli nie odbierzemy przesyłki bezpośrednio od listonosza albo w ciągu następnych 14 dni z placówki pocztowej, to sąd uzna ją za doręczoną. Od tej chwili zaczną dla Ciebie bieg wszystkie terminy. Jeśli w przesyłce znajdował się nakaz z sądu z pozwem o roszczenie przedawnione, to od dnia, w którym sąd uznał przesyłkę za doręczoną, rozpocznie bieg termin na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty. Jeśli nie wniesiesz sprzeciwu nakaz uprawomocni się i nie będziesz miał już możliwości powołania się na przedawnienie roszczenia. W efekcie po tym jak wierzyciel wystąpi i otrzyma klauzulę wykonalności, może sprawę oddać do komornika. Później będzie prowadzona egzekucja, a Ty nie będziesz mógł w tej sprawie nic już zrobić.

Przesyłka może być uznana za doręczoną tylko, jeśli adresat w chwili, gdy próbowano dokonać doręczenia, faktycznie pod tym adresem zamieszkiwał. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Co zrobić, jeśli nie wiedziałem o nakazie zapłaty?

Odebrałeś Nakaz z sądu co dalej?

Teraz powinieneś skupić się na sporządzeniu sprzeciwu od nakazu zapłaty. Masz na to 14 dni. Pamiętaj ten termin jest nieprzekraczalny!

Zapoznaj się z innymi wpisami ta temat tego w jaki sposób sporządzić Sprzeciw od Nakazu Zapłaty

 

Jeśli ten artykuł nie odpowiedział na wszystkie Twoje pytania, albo poszukujesz profesjonalnej pomocy radcy prawnego w sprawie zadłużenia, które uważasz za przedawnione, zapraszam do kontaktu.

Nakaz zapłaty z Elbląga – jak podjąć obronę?

in Dług/Nakaz Zapłaty
Nakaz zapłaty z Elbląga
Nakaz zapłaty z Elbląga – jak podjąć obronę

Nakaz zapłaty,  wydany przez Sąd Rejonowy w Elblągu ma taką samą moc jak nakaz wydany przez każdy inny sąd. Różni się jednak w praktyce. Często sąd ten wydaje nakazy wobec osób zamieszkujących na terenie całe go kraju, co dodatkowo utrudnia pozwanemu obronę. Poniżej znajdziesz kilka pomocnych wskazówek. Dostałeś nakaz zapłaty z Elbląga, zobacz co możesz z tym zrobić?

Co zrobić gdy otrzymałeś Nakaz Zapłaty z Elbląga X Wydział Cywilny Sąd Rejonowy w Elblągu?

Jeśli mamy zastrzeżenia co do dochodzonej od nas kwoty, twierdzimy, że roszczenie jest przedawnione, powinniśmy napisać sprzeciw. Termin do napisania sprzeciwu od nakazu zapłaty to  14 dni od dnia jego odebrania. Szczegółową instrukcję na temat tego jak sporządzić taki sprzeciw napisałam w tych artykułach: sprzeciw od nakazu zapłaty – wypełniony wzór z objaśnieniem oraz sprzeciw od nakazu zapłaty – krok po korku, pomocne wskazówki możecie też przeczytać tutaj: sprzeciw od nakazu zapłaty 2018 – wzór.

Najważniejsze jest, abyś pamiętał, że jeśli kwota roszczenia nie przewyższa 20 000 zł, to sprzeciw musisz złożyć na urzędowym formularzu. Zawsze składasz go w przynajmniej dwóch egzemplarzach. Inaczej możesz być wzywany do usunięcia braków formalnych sprzeciwu, o czym pisaliśmy w artykule: Jak uzupełnić braki formalne sprzeciwu.

Jak już wspomniałam wyżej, w praktyce Sad Rejonowy w Elblągu wydaje nakazy zapłaty wobec osób zamieszkujących na terenie całej Polski. Dlaczego tak jest? Fundusze  sekurytyzacyjne na czele z BEST I, BEST III, TRIGON PROFIT, oraz OPEN FINANCE, kieruje pozwy właśnie do tego sądu. Zgodnie z polskim prawem, jeśli pozwany nie powoła się na wysłanie pozwu do niewłaściwego sądu, sąd ten nie ma prawa odmówić rozpoznania sprawy.

Jak przenieść sprawę gdy otrzymałeś Nakaz zapłaty z Elbląga?

Zatem, drogi czytelniku, wszystko w Twoich rękach – jeśli zamierzasz napisać sprzeciw, to w jego treści powinieneś też podnieść zarzut niewłaściwości sądu i wnioskować o przekazanie sprawy do sądu Twojego miejsca zamieszkania. Czy warto to robić? Moim zdaniem tak. Oczywiście trochę to sprawę przedłuży.  Akta zawierające nakaz zapłaty, pozew i Twój sprzeciw, będą musiały zostać przesłane z jednego sądu do drugiego. Z mojego doświadczenia wynika, że przedłuża to sprawę od miesiąca do dwóch. Warto jednak to zrobić ponieważ będziemy mogli iść osobiście na rozprawę, co jest szczególnie ważne, jeśli zostaniesz wezwany do osobistego stawiennictwa celem przesłuchania.

Sprzeciw od Nakazu Zapłaty

Dostałeś Nakaz Zapłaty z Sądu lub Wyrok Zaoczny?
Masz tylko 14 dni na złożenie sprzeciwu.

Na uzupełnienie braków formalnych masz 7 dni !
Zgłoś się a przeanalizujemy Twoją sprawę bezpłatnie!

Kliknij by otrzymać pomoc!   

Więcej informacji na temat jego jak przenieść sprawę do sądu swojego miejsca zamieszkania znajdziesz też w artykule: sprawa w odległym sądzie – co zrobić?

Odpowiedź na pozew – 3 zarzuty, które warto podnieść!

in Dług/Nakaz Zapłaty/Przedawnienie/Terminy przedawnienia
zegary
3 zarzuty, które warto podnieś - przedawnienie

Dziś po raz kolejny miałam okazję sporządzać odpowiedź na pozew dla jednego z moich klientów. Choć uzasadnienie tego pisma różni się w zależności od stanu faktycznego sprawy, to zauważyłam, że 3 zarzuty niemal zawsze pozostają te same. Pomyślałam, że wiedza ta może przydać się Tobie, drogi Czytelniku, jeśli podjąłeś się sporządzenia odpowiedzi na pozew samodzielnie. Oczywiście uwagi te dotyczą pozwu o zapłatę określonej kwoty pieniężnej (najczęściej nie spłaconej i przedawnionej pożyczki/kredytu).

 1. Zarzut nieistnienia roszczenia

Ten zarzut warto podnieść zawsze, gdy samo istnienie umowy, na podstawie której wierzyciel żąda od Ciebie zapłaty, jest wątpliwe.

Przykładowo:  

Powód nie załączył do pozwu umowy pożyczki, a tylko powołuje się na nią w uzasadnieniu pozwu.

 1. Zarzut istnienia zobowiązania w mniejszej wysokości, niż twierdzi powód

Ten zarzut należy podnieść zawsze, jeśli powód nie wykazał należycie, dlaczego żąda od Ciebie zapłaty akurat kwoty, przykładowo, 11 250 zł, a nie, dajmy na to 10 330 zł. Obowiązkiem powoda jest wykazanie wysokości swojego roszczenia.

Dotyczy to przede wszystkim odsetek. Nagminną praktyką jest, szczególnie w pozwach pisanych przez fundusze sekurytyzacyjne, wskazywanie jedynie kwoty należnych odsetek i daty końcowej ich naliczania. To zdecydowanie za mało. Powód dla uzasadnienia żądania odsetkowego powinien wskazać datę początkową naliczania odsetek, datę końcową, kwotę kapitału, od którego naliczał odsetki i stopę procentową, na podstawie której ją naliczał (ze wskazaniem podstawy prawnej uzasadniającej jej wysokość).

Podstawowym prawem pozwanego jest skontrolowanie, czy odsetki, których żąda powód są prawidłowo obliczone. Ma to szczególne znaczenie w pozwach o zapłatę przedawnionych wierzytelności, które pisane są przez fundusze sekurytyzacyjne. Odsetki za opóźnienie potrafią tutaj sięgać połowy całego zobowiązania albo i więcej.

 1. Zarzut przedawnienia roszczenia

To zdecydowanie najpopularniejszy zarzut stosowany w sprzeciwach i odpowiedziach na pozew. Jeśli okaże się trafny, już samo jego podniesienie obliguje sąd do oddalenia powództwa. Z naciskiem na – jeśli okaże się trafny. Oznacza to, że warto dobrze uzasadnić ten zarzut.

W sytuacjach, gdy powód powołuje się na umowę pożyczki, z której wprost wynika, że termin ostatecznej spłaty zobowiązania minął 10 lat temu, przedawnienie będzie oczywiste. Gorzej, jeśli w sprawie wydano wcześniej BTE (bankowy tytuł egzekucyjny), po czym fundusz zakupił taki dług od banku.

Wówczas trzeba włożyć w uzasadnienie trochę więcej wysiłku i wskazać sądowi dlaczego roszczenie przedawniło się mimo, że w sprawie wydany był BTE. W uzasadnieniu takiego zarzutu przyda się lektura wpisu: ”Kiedy przedawnia się BTE”, który ciągle jest aktualny.

Jeśli mój wpis nie odpowiedział na wszystkie nurtujące Cię pytania, zapraszam do kontaktu. Ja i pracownicy mojej kancelarii chętnie pomożemy, w miarę możliwości czasowych.

Sprzeciw od Nakazu Zapłaty

Dostałeś Nakaz Zapłaty z Sądu?
Masz tylko 14 dni na złożenie sprzeciwu.
Zgłoś się a przeanalizujemy Twoją sprawę bezpłatnie!

Kliknij by otrzymać pomoc!   

Czy można iść do sądu o przedawniony dług?

in Przedawnienie/Spór z Bankiem
przedawniony dług
Czy można iść do sądu o przedawniony dług

Często klienci pytają mnie, jak to w ogóle możliwe, że sąd „zezwolił” na dochodzenie przed sądem przedawnionej wierzytelności. Odpowiedź zawsze brzmi – wierzyciel może złożyć taki pozew. Rzeczą dłużnika jest podjąć obronę i udowodnić, że jest to przedawniony dług.

 1. Przedawniony dług – Obecnie

Na obecną chwilę przedawnienie roszczenia rodzi taki skutek, że dłużnik ma prawo odmówić zapłaty. Oznacza to, że wierzyciel może żądać spłaty nawet świadczenia już przedawnionego. Dlatego nie ma żadnych przeszkód w kierowaniu do sądu pozwu o zapłatę nawet, gdy do przedawnienia już doszło. Jeśli pozwany zechce skorzystać z przysługującego mu prawa do podniesienia zarzutu przedawnienia, może wnieść sprzeciw/zarzuty od nakazu zapłaty/wyroku zaocznego, bądź odpowiedź na pozew, w którym do dokumencie odmówi zapłaty z powołaniem się na przedawnienie.

Sprzeciw od Nakazu Zapłaty

Dostałeś Nakaz Zapłaty z Sądu?
Przedawniony dług jest dochodzony od Ciebie?
Masz tylko 14 dni na złożenie sprzeciwu.
Zgłoś się a przeanalizujemy Twoją sprawę bezpłatnie!

Kliknij by otrzymać pomoc!   

  1. Przedawniony dług – Po nadchodzących zmianach

Teoretycznie po proponowanych zmianach w kodeksie cywilnym dochodzenie przedawnionych długów będzie niedozwolone. Ma to zagwarantować nowy artykuł 117 § 21 kodeksu cywilnego w brzmieniu:

Po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi.

Ten przepis w praktyce jednak nic nie zmieni, tj. wierzyciele nadal będą mogli kierować do sądów pozwy o zapłatę przedawnionych długów i, jeśli dłużnik nie podejmie obrony, będą one uwzględniane.

Dlaczego? Ponieważ w żadnym miejscu nowelizacja nie przewiduje, że sądy będą zobowiązane badać przedawnienie z urzędu. Nawet w treści uzasadnienia do projektu ustawy czytamy:

 „Należy też zaznaczyć, że stosowanie przez sąd omawianej normy prawa materialnego, nie może być utożsamiane z prowadzeniem przez sąd „z urzędu” postępowania dowodowego w procesie cywilnym (…)”

W praktyce oznacza to, że owszem, wierzyciel nie będzie mógł się domagać zaspokojenia przedawnionego roszczenia, ale to dłużnik i tak będzie musiał wykazać, że to roszczenie się przedawniło. Wierzyciel nie będzie musiał tego wykazywać w pozwie, a sąd nie zbada tej kwestii z urzędu.

Dlatego, w myśl starej maksymy – jeśli na kogoś liczyć, to na siebie – pozwany powinien zawsze sprawdzić, czy dochodzona od niego należność nie jest przedawniona.

Jeśli nie jesteś pewny, czy Twój dług się przedawnił, zapraszam do kontaktu. Postaramy się pomóc w obliczeniach.

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w EPU

in Nakaz Zapłaty
dokumenty plik
Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w EPU

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym zostało szczegółowo omówione  we wpisie :Sprzeciw od nakazu zapłaty 2018 – wzór objaśnieniem. Temat dzisiejszego wpisu jest podobny, dotyczy jednak sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym przez tzw. e-sąd.

Nakazy te wydawane są przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie w VI Wydziale Cywilnym. Jest to jedyny taki sąd w Polsce, w którym możliwe jest prowadzenie postępowania drogą elektroniczną. Swój sprzeciw możemy jednak wnieść w tradycyjnej formie listownej.

Tak samo, jak w zwykłym postępowaniu upominawczym, na wniesienie sprzeciwu mamy 14 dni od dnia doręczenia nam nakazu zapłaty. Jak wcześniej wspomniałam – wnieść go możemy w tradycyjnej formie, wysyłając listem poleconym na adres sądu, tudzież drogą elektroniczną po uprzednim zalogowaniu się na stronie internetowej e-sądu.


W celu ułatwienia samodzielnego sporządzania sprzeciwu można pobrać nasz gotowy wzór, który zostanie omówiony poniżej.

Pobierz wzór – Sprzeciw od nakazu w EPU

docx dl
 

Pamiętaj, że zawsze możesz skorzystać z naszej pomocy. Napiszemy sprzeciw za Ciebie!

 1. Na początku należy podać datę oraz miejscowość sporządzania sprzeciwu.
 2. Poniżej wskazujemy sąd, do którego ma trafić nasz sprzeciw – w przypadku nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym będzie to wyłącznie Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny (ul. Boczna Lubomelskiej 13, 20-070 Lublin).
 3. Poniżej koniecznym jest wskazanie stron postępowania – powoda oraz pozwanego – nas. Musimy wskazać dokładny adres miejsca zamieszkania, lub siedziby obu stron.
 4. Poniżej, z lewej strony podajemy wartość przedmiotu zaskarżenia (skrót W.P.Z.), czyli z jaką zasądzoną do zapłaty przez sąd kwotą się nie zgadzamy. Jeżeli zaskarżamy nakaz zapłaty w całości, należy podać całą kwotę, na jaką opiewa nakaz, a wcześniej pozew powoda.
 5. Pod wartością przedmiotu zaskarżenia wskazujemy sygnaturę akt – znajdziemy ją na nakazie zapłaty, gdyż nadaje ją sąd. W przypadku elektronicznego postępowania upominawczego jej początkiem będzie „VI Nc-e……………”.
 6. Następnie, jeszcze przed uzasadnieniem, podajemy szczegółowe dane sprawy – od jakiego nakazu zapłaty wnosimy sprzeciw, do jakiego sądu (będzie to w/w Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie), w sprawie o jakiej sygnaturze i określamy, czy zaskarżamy nakaz zapłaty w całości, czy w części. W tym miejscu należy także wskazać, o co wnosimy – najczęściej będzie to oddalenie powództwa oraz rozpoznanie sprawy pod naszą nieobecność.
 7. W uzasadnieniu przedstawiamy swoje argumenty, dlaczego samo powództwo powinno ulec oddaleniu, a więc dlaczego uważamy wydanie przedmiotowego nakazu zapłaty za niesłuszne. Co prawda z mocy samego prawa po skutecznym wniesieniu sprzeciwu nakaz zapłaty utraci swą moc, a w EPU nie ma konieczności umotywowania swojego sprzeciwu, warto jednak uzasadnić swoje żądanie.
 8. Sporządzony sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym podpisujemy czytelnie swoim imieniem i nazwiskiem.
 9. Ostatnim elementem naszego sprzeciwu są załączniki. Jeśli nie powołujemy w sprawie żadnych dowodów, ograniczą się one do odpisu sporządzonego sprzeciwu dla drugiej strony – powoda. Oznacza to, iż do sądu wysyłamy dwa sprzeciwy, jeden dla sądu, drugi zaś dla strony powodowej. Nie ma konieczności samodzielnego wysyłania tego pisma na adres strony przeciwnej, gdyż leży to w gestii sądu i to on dokona doręczenia.

Po wniesieniu gotowego sprzeciwu do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie sprawa zostanie przeniesiona do sądu miejsca zamieszkania pozwanego. Nakaz zapłaty zostanie doręczony nam raz jeszcze, tym razem wraz ze wszystkimi załącznikami powołanymi w pozwie przez powoda. Należy pamiętać, że od tego nakazu sprzeciw musi zostać złożony raz jeszcze, ale do sądu naszego miejsca zamieszkania.

Sprzeciw od nakazu zapłaty 2018 – wzór objaśnieniem

in E-Sąd/Nakaz Zapłaty
Znaki stop i nakaz zapłaty
Nakaz zapłaty stop

Nakaz zapłaty jest orzeczeniem sądowym, w którego treści sąd zasądza od pozwanego na rzecz powoda określoną kwotę do zapłaty. Wydawany jest na posiedzeniu niejawnym jedynie na podstawie treści pozwu i dokumentów do niego załączonych. Jeśli otrzymamy taki nakaz zapłaty z sądu, warto wiedzieć, że nie wszystko jest jeszcze stracone i możemy się skutecznie bronić. Prawo przewiduje możliwość wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty, w którym możemy wykazać, iż powód nie ma prawa żądać od nas zapłaty wskazanej w nakazie zapłaty sumy.

Pobierz Wzór – Sprzeciw  Od Nakazu Zapłaty – wypełniony  (formularz)

docx dl

Pamiętaj, że zawsze możesz korzystać z naszej bezpłatnej analizy

 

 

Czternastodniowy termin

Istnieją jednak pewne obostrzenia w tej kwestii. Po pierwsze, jeśli otrzymamy nakaz zapłaty, to na złożenie sprzeciwu mamy tylko 14 dni od doręczenia nam nakazu lub odebrania go na poczcie. Sprzeciw złożony po tym terminie nie wywołuje żadnych skutków. Jednak należy pamiętać, iż czternastodniowy termin zostanie zachowany, jeśli przed jego upływem wyślemy sprzeciw na poczcie lub osobiście dostarczymy go do biura podawczego sądu. Istotna jest bowiem data wysyłki, a nie data doręczenia (którą ciężko jest przewidzieć). Sprzeciw od nakazu zapłaty należy złożyć do tego sądu, z którego otrzymaliśmy nakaz zapłaty.

Forma sprzeciwu od nakazu zapłaty

Kolejną istotną kwestią jest forma, w jakiej składamy sprzeciw, a złożyć go możemy w formie zwykłego pisma lub na odpowiednio wypełnionym formularzu. Warto wiedzieć, jaką formę musimy zachować. W przypadku, gdy powód dochodzi od nas zapłaty kwoty niższej, niż 20.000,00 złotych, sprzeciw możemy wnieść na formularzu. Nie będzie jednak niewłaściwe, jeśli nawet w przypadku wyższej dochodzonej przez powoda kwoty również złożymy sprzeciw na formularzu. W odwrotnej sytuacji, gdy prawo obliguje nas do złożenia sprzeciwu na formularzu, a złożymy go w formie zwykłego pisma, sąd może odrzucić nasz sprzeciw, nawet jeśli zostanie złożony w terminie. Najlepszym wyjściem z tej sytuacji jest przyjęcie pewnej zasady – jeśli złożono przeciwko nam pozew na formularzu i w konsekwencji wydano nakaz zapłaty, nasz sprzeciw też napiszmy na formularzu.

Ile sprzeciwów od nakazu zapłaty należy sporządzić?

Warto też pamiętać o sporządzeniu odpowiedniej ilości sprzeciwów. W przypadku, gdy jesteśmy jedynym pozwanym (pozwanych może być więcej osób niż jedna) i jest jeden powód, składamy jeden egzemplarz dla sądu, a jeden dla drugiej strony. Co do zasady, zawsze sporządzamy taką ilość sprzeciwów od nakazu zapłaty, ile podmiotów występuje łącznie po stronie powodów i pozwanych (pomijając oczywiście nas samych), dodając do tego obowiązkowy egzemplarz oryginału sprzeciwu dla sądu. Wszystkie sprzeciwy należy wysłać razem na adres sądu, z którego pochodzi nakaz zapłaty – to sąd w dalszej kolejności przekaże nasze sprzeciwy pozostałym powodom i pozwanym.

Jak wypełnić sprzeciw od nakazu zapłaty na formularzu?

Kiedy już wiemy, że zachowaliśmy czternastodniowy termin, można zacząć przygotowywać sprzeciw. W załączniku znajduje się przykładowo wypełniony formularz sprzeciwu od nakazu zapłaty. Poniżej objaśnię, co powinniśmy wpisać w każdej rubryce, aby nasz sprzeciw był zgodny z wymogami formalnymi.

W rubryce 1. należy wskazać, do jakiego sądu kierujemy swój sprzeciw. Podajemy pełną nazwę sądu oraz dokładny adres. Możemy sugerować się tym, jakie dane sądu podane są na nakazie zapłaty.

W rubryce nr 2. trzeba podać sygnaturę akt, którą także znajdziemy na nakazie zapłaty.

Rubryka nr 3 – tutaj wskazujemy dane pozwanych, którzy składają sprzeciw. W rubryce 3.1.1. i 3.2.1. podajemy dane pozwanych. W formularzu mamy miejsce na wskazanie danych tylko dwóch pozwanych. W sytuacji zaś, gdy jest ich więcej, a nie mamy już miejsca na ich wskazanie, dołączamy formularz „DS”, w którym wskazujemy pozostałych pozwanych.

W rubryce 3.1.2. i 3.2.2. podajemy imię i nazwisko pełnomocnika pozwanego, jeśli takowy w sprawie występuje. W tym przypadku zakładamy, że chcą Państwo samodzielnie złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty, więc te pola przekreślamy.

Niżej, w rubrykach 3.1.3.  i 3.2.3. jest miejsce na adres pozwanego do doręczeń. W tym polu należy wpisać adres, na który chcielibyśmy otrzymywać korespondencję z sądu, o ile będzie to adres inny, niż podany przez nas adres zamieszkania. Jeśli chcemy otrzymywać pisma z sądu na nasz adres zamieszkania, wtedy nie wpisujemy innego adresu i przekreślamy te rubryki. W sytuacji, gdy chcemy wskazać inny adres – np. osoby nam zaufanej lub adres miejsca pracy – wtedy w tych rubrykach wpisujemy stosowny adres.

Rubryka numer 4 odnosi się do wcześniej wspomnianej kwestii, czyli ilości pozwanych. Jeśli w sprzeciwie wskazaliśmy wszystkich pozwanych, musimy przekreślić słowo „nie” (tym samym wskazując, że wskazaliśmy wszystkich pozwanych). W odwrotnej sytuacji przekreślamy „tak” i dołączamy wypełniony formularz „DS”.

W rubryce 5.1. podajemy imię i nazwisko lub nazwę powoda, który żąda zapłaty. W sąsiedniej rubryce 5.2. podajemy imię i nazwisko lub nazwę wszystkich pozwanych.

Rubryka 6. odnosi się do zakresu zaskarżenia nakazu zapłaty, czyli czy kwestionujemy całość żądań powoda, czy tylko jego część, uznając tym samym pozostałe. I tak, jak w przypadku rubryki 4. – przekreślamy ten wers w rubryce 6., z którym się nie zgadzamy.

Rubryka 7. dotyczy zgłaszanych wniosków i zarzutów przez pozwanego. W załączonym wzorze zgłoszonym zarzutem jest przedawnienie roszczenia powoda, lecz w tym miejscu możemy podnieść także inne zarzuty dotyczące kwestii wskazanych w pozwie, z którymi się nie zgadzamy lub które budzą naszą wątpliwość. Poniżej musimy określić, czy składamy powództwo wzajemne oraz czy zgłaszamy inne wnioski, np. o rozpoznanie sprawy również pod naszą nieobecność.

Rubryka 8. dotyczy kosztów postępowania, które w związku z nim ponosimy. Przykładowo może  to dotyczyć wydatków, które ponosimy w związku z dojazdem do innej miejscowości, w której znajduje się sąd.

Rubryka 9. jest bardzo ważna z punktu widzenia strony pozwanej, gdyż właśnie tutaj musimy wyjaśnić, dlaczego nie zgadzamy się z wydanym nakazem, a także odnieść się do twierdzeń powoda znajdujących się w pozwie i je podważyć. Warto także przedstawić swoje twierdzenia oraz dowody na ich poparcie. Tak naprawdę należy w uzasadnieniu podnieść jak najwięcej na naszą korzyść oraz podważyć wszystko, z czym się nie zgadzamy w pozwie wniesionym przez powoda.

 Rubryki 10.1.1., 10.2.1, 10.3.1. i 10.4.1. dotyczą zgłaszanych przez nas dowodów, które mają stanowić poparcie naszych twierdzeń i zarzutów. Dowód mogą stanowić umowa wiążąca nas z powodem, wystosowane przez niego wezwania do zapłaty, wypowiedzenie umowy, czy inne zaświadczenia – w zależności od okoliczności sprawy. Należy pamiętać, że jeśli nasze twierdzenia nie mają swojego źródła w dowodach przedstawionych przez powoda, warto powołać swoje i wpisać do wyżej wskazanych rubryk, na jaki dowód konkretnie się powołujemy. W rubrykach znajdujących się obok, czyli 10.1.2., 10.2.2., 10..2.3. i 10.2.4. wskazujemy, co chcemy udowodnić poprzez powołanie się na wskazany dowód.

W przypadku, gdy dowodów, na które chcemy się powołać jest więcej, niż cztery, należy wypełnić i dołączyć stosowny formularz „WD” i skreślić słowo „tak”, gdyż nie zdołaliśmy w sprzeciwie zamieścić wszystkich dowodów. W sytuacji zaś, gdy dowodów jest cztery lub mniej, skreślamy słowo „nie”. Może się też tak zdarzyć, że nie powołujemy żadnego dowodu, wtedy wszystkie rubryki od 10.1.1 do 10.4.2. podlegają skreśleniu.

W rubryce numer 12 wskazujemy, jakie dokumenty załączamy do pozwu. Na pewno będzie to co najmniej jeden odpis sprzeciwu od nakazu zapłaty, który sąd dostarczy stronie powodowej. W przypadku, gdy powołaliśmy we wcześniej wspomnianych rubrykach dowody, w rubryce 12 wymieniamy je wszystkie, gdyż ich odpisy muszą zostać załączone do wszystkich egzemplarzy sprzeciwów. Do sądu zaś trafia oryginał sprzeciwu oraz dowodów.

W rubryce 13 należy się podpisać własnym imieniem i nazwiskiem, zaś w rubryce 14 podajemy datę sporządzenia sprzeciwu.

Nakaz Zapłaty

Idź na Początek