portal specjalistyczny poświęcony ochronie praw konsumenta w procesie windykacji należności przedawnionych

Sprzeciw od nakazu

Sprzeciw od nakazu zapłaty – krok po kroku

w E-Sąd/Nakaz Zapłaty/Przedawnienie przez

Skoro czytasz ten artykuł to zapewne otrzymałeś z sądu nakaz zapłaty, do którego dołączono również pozew, i z jakiegoś powodu nie zgadzasz się z tym, jakobyś miał obowiązek zapłacić na rzecz powoda określoną w nakazie kwotę. Możesz teraz napisać sprzeciw od nakazu zapłaty i skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem.

Niniejszy artykuł wyjaśnia w kilku prostych krokach jakie czynności należy podjąć i na co zwracać uwagę, aby samodzielnie dokonać skutecznego odwołania.

Krok 1. Pamiętaj o terminie

Aby skutecznie wnieść sprzeciw należy zmieścić się w nieprzekraczalnym 14-dniowym terminie. Początek jego biegu przypada na dzień, w którym odebrałeś przesyłkę z nakazem od listonosza albo na poczcie. Sąd otrzymuje zwrotne potwierdzenie odbioru i jeśli sprzeciw będzie złożony po tym terminie – zostanie odrzucony.

W powyższym terminie powinieneś dokonać jednej z dwóch czynności: złożyć sprzeciw bezpośrednio w sądzie lub nadać go na poczcie.

Uwaga 1. Powyższy opis dotyczy sytuacji, w której doręczono Ci nakaz zapłaty pod prawidłowy adres. Jeśli tak nie było, a o wydaniu nakazu nie wiedziałeś, spawa nie jest stracona. Zapoznaj się z wpisem: Komornik z zaskoczenia.

Uwaga 2. Jeśli nie dotrzymałeś terminu, ale nastąpiło to nie z Twojej winy (i jesteś w stanie to udowodnić), możesz do sprzeciwu dodać pismo – „wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu”. Więcej na ten temat dowiesz się we wpisie: Sprzeciw po terminie <link pojawi się w ciągu kilku tygodni>.

 

Krok 2. Zdecyduj – na formularzu czy nie na formularzu?

Co do zasady sprzeciw od nakazu zapłaty należy składać w formie tradycyjnego pisma (wzór wypełniony znajdziesz tutaj: „Sprzeciw od nakazu zapłaty – wypełniony wzór z objaśnieniem” <link pojawi się w ciągu kilku tygodni>). Prawo przewiduje jednak sytuacje, w których należy posłużyć się specjalnym formularzem.  Przede wszystkim są to wszelkie roszczenia z umów, gdzie wartość przedmiotu sporu (czyli kwota, której dochodzi od Ciebie powód) nie przekracza 10 000 zł. Są jednak przypadki, kiedy wymaga się formy formularza również przy wyższych roszczeniach. Dlatego najprościej jest kierować się zasadą – jeśli otrzymałem  pozew na formularzu, to sprzeciw również sporządzam na formularzu (wzór wypełniony znajdziesz tutaj: „Sprzeciw od nakazu zapłaty – wypełniony wzór z objaśnieniem” <link pojawi się w ciągu kilku tygodni>).

Warto też wiedzieć, że w praktyce nie zaszkodzi nam jeśli złożymy sprzeciw na formularzu w sytuacji, gdy nie mamy takiego obowiązku. Taki sprzeciw spełnia wszystkie wymagania formalne i zawsze zostanie przez sąd przyjęty.

Inaczej będzie w odwrotnej sytuacji, tj. gdy napiszemy sprzeciw w formie tradycyjnej mimo, że powinniśmy złożyć go na formularzu. Sąd wówczas wezwie nas do złożenia sprzeciwu na formularzu.  Jeśli tego nie zrobimy – sprzeciw zostanie odrzucony a termin na jego złożenie przepadnie bezpowrotnie.

 

Krok 3. Napisz sprzeciw

Wiesz już, czy jesteś w terminie i czy sporządzisz sprzeciw na formularzu, czy nie. Pora, aby nasze zarzuty przelać na papier i odpowiednio je uzasadnić. To oczywiście najtrudniejszy krok, dlatego poświęcono mu odrębny artykuł: „Sprzeciw od nakazu zapłaty – wypełniony wzór z objaśnieniem” <link pojawi się w ciągu kilku tygodni>, gdzie znajdziesz praktyczne wskazówki na temat tego jak sporządzić dokument sprzeciwu. Znajdziesz tam także już wypełnione wzory.

Nie zapomnij o podpisaniu sprzeciwu!

Krok 4. Skompletuj właściwą ilość egzemplarzy

Sprzeciw należy złożyć w sądzie z załącznikami (czyli dokumentami, na które się powołujemy aby udowodnić nasze twierdzenia) w odpowiedniej ilości. Zawsze będą to minimum dwa egzemplarze – jeden do akt sądu, drugi dla powoda.

Mogą pojawić się sytuacje, w których nalży złożyć sprzeciw w większej ilości egzemplarzy. Zasada jest następująca – zawsze składamy jeden egzemplarz dla sądu (jest to oryginał, do którego załączamy również oryginały dokumentów, na które się powołujemy) oraz tyle kopii sprzeciwu z załącznikami ile osób uczestniczy w sprawie. Przykładowo: jeśli pozywa nas więcej osób niż jedna – załączmy po odpisie sprzeciwu i załączników dla każdej z nich. Podobnie, jeśli po stronie pozwanej oprócz nas występują  inne osoby, powinniśmy załączyć po jednym odpisie dla każdej z tych osób.

Wymóg załączenia egzemplarza dla każdego uczestnika bierze się stąd, że sąd musi każdej z tych osób Twój sprzeciw doręczyć, a sad oczywiście nie wykonuje kopii na własny koszt.

 

Krok 5. Złóż sprzeciw w sądzie

Sprzeciw z załącznikami o odpowiednią ilością odpisów należy złożyć w sądzie, który wydał nakaz zapłaty. Jak pisaliśmy w opisie kroku pierwszego – sprzeciw można złożyć bezpośrednio w sądzie lub nadać go na poczcie.

W każdym z powyższych przypadków przygotuj dla siebie kopię sprzeciwu.

Jeśli składasz sprzeciw bezpośrednio w sądzie, udaj się do biura podawczego, złóż sprzeciw i poproś o potwierdzenie tego faktu na własnej kopii.

Jeśli nadajesz sprzeciw na poczcie zrób to w formie listu poleconego bądź poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Potwierdzenie nadania, a potem także potwierdzenie odbioru dołącz do własnej kopii sprzeciwu.

Kopię tę przechowuj w swoim archiwum domowym. Będzie to dla ciebie dowód, że dochowałeś terminu do złożenia sprzeciwu.

 

Krok 6. Co czeka Cię dalej?

Oczekuj poczty z sądu. Przyjdzie w formie listu poleconego. Będzie to wyznaczenie terminu rozprawy bądź wezwanie do uzupełnienia braków formalnych sprzeciwu, jeśli o czymś zapomniałeś. W tym drugim przypadku po prawidłowym uzupełnieniu sprzeciwu sąd wyznaczy termin rozprawy.

Na rozprawie sąd rozważy stanowisko Twoje jak i Twojego przeciwnika po czym wyda wyrok. Ilość rozpraw będzie uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie z E-Sąd

Idź na Początek