Category archive

Antywindykacja

krok

Jak przedawnić dług – 5 rzeczy, które musisz wiedzieć

    Kiedy przedawnia się dług To, kiedy dług ulega przedawnieniu jest zależne od jego rodzaju i od tego, czy wierzycielem jest przedsiębiorca, czy osoba fizyczna. Do najczęstszych terminów przedawnienia należy przedawnienie kredytu i pożyczki, które wynosi 3 lata od dnia płatności. Jeśli w tym okresie wierzyciel nie złożył w sądzie pozwu albo jeśli nie podpisaliście… Czytaj

dokumenty plik
Nakaz Zapłaty

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w EPU

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym zostało szczegółowo omówione  we wpisie :Sprzeciw od nakazu zapłaty 2018 – wzór objaśnieniem. Temat dzisiejszego wpisu jest podobny, dotyczy jednak sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym przez tzw. e-sąd. Nakazy te wydawane są przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie w VI Wydziale Cywilnym. Jest… Czytaj

zegar, świnka skarbonka i pieniądze

Nadużycie prawa a przedawnienie

Fakt przedawnienia roszczenia dochodzonego pozwem jest jednym z zarzutów, jakie dłużnik może podnieść przeciwko wierzycielowi w toku dochodzenia przez niego wykonania zapłaty. Przedawnienie roszczenia unormowane zostało przepisie art. 118 k.c., zgodnie z którym jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem… Czytaj

kobieta czyta psimo

Przedsądowe wezwanie do zapłaty przedawnionego długu – co dalej?

Po zakupie długu firmy windykacyjne, najczęściej różnorakie fundusze sekurytyzacyjne, przystępują do windykacji swoich należności. W pierwszej kolejności możemy spodziewać się pisemnych wezwań do restrukturyzacji zobowiązania (czyli podpisania ugody). Później otrzymamy wezwania do zapłaty, ostatecznie – przedsądowe wezwanie do zapłaty. Czy różni się ono  w jakiś sposób od zwykłego wezwania? Nie – wszystkie pisma wierzyciela są… Czytaj

prawnicze książki i sędziowski młotek
Nakaz Zapłaty

Sprawa w odległym sądzie – co zrobić?

W prawie cywilnym funkcjonuje zasada „actor sequitur forum rei” wyrażona w art. 27 k.p.c., zgodnie z którą powód podąża za pozwanym. Oznacza to, iż powód ma obowiązek wnieść pozew do sądu miejsca zamieszkania pozwanego. W tym miejscu warto wyjaśnić, co oznacza pojęcie „miejsce zamieszkania”. Odpowiedź znajdziemy w kodeksie cywilnym w przepisie art. 25, zgodnie z… Czytaj

Znaki stop i nakaz zapłaty
E-Sąd/Nakaz Zapłaty

Sprzeciw od nakazu zapłaty 2018 – wzór objaśnieniem

Nakaz zapłaty jest orzeczeniem sądowym, w którego treści sąd zasądza od pozwanego na rzecz powoda określoną kwotę do zapłaty. Wydawany jest na posiedzeniu niejawnym jedynie na podstawie treści pozwu i dokumentów do niego załączonych. Jeśli otrzymamy taki nakaz zapłaty z sądu, warto wiedzieć, że nie wszystko jest jeszcze stracone i możemy się skutecznie bronić. Prawo… Czytaj

Sąd i pieniądze

Ofensywa GetBack

W czwartym kwartale 2017 roku notowana na giełdzie spółka GetBack zakupiła wierzytelności na kwotę 336,5 mln zł. Jest to wzrost zakupów w porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku o ponad 250%. Jak wynika ze spraw, które trafiły do nas na początku roku w skład portfela wierzytelności weszły również wierzytelności z PKO S.A. Jak… Czytaj

Sąd będzie mógł nie uwzględnić zarzutu przedawnienia

Na samym początku 2018 roku ukazał się nowy projekt zmian w przepisach o przedawnieniu. Podobnie, jak ostatni, wprowadza on tzw. klauzulę generalną, zgodnie z którą sąd, według własnego uznania, będzie mógł w każdej sprawie nie uwzględnić zarzutu przedawnienia, jeśli stwierdzi, że w danej sprawie powołanie się na przedawnienie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Jest… Czytaj

okulary i dokumenty

Przedawnienia z urzędu nie będzie

Na samym początku nowego 2018 roku ukazał się nowy projekt zmian w przepisach o przedawnieniu. Podobnie, jak ostatni, nie wprowadza on powszechnie oczekiwanej zasady badania przez sąd przedawnienia roszczenia z urzędu. Projekt proponuje w tym zakresie jedynie półśrodek w postaci artykułu 117 § 21 kodeksu cywilnego w brzmieniu: Po upływie terminu przedawnienia nie można domagać… Czytaj

pieniądze
Dług

Deutche Bank Polska S.A. sprzedaje wierzytelności do GPM Vindexus

GPM Vindexus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w dniu 03.10.2016 roku dokonał zakupu wierzytelności o nominalnej wartości ponad 250 mln zł. Wierzytelności zostały zakupione od Deutche Banku. W pakiecie przelano wierzytelności ponad 10 000 klientów. Część tych wierzytelności może być przedawniona. Jeżeli dostałeś nakaz sądowy lub pozew z sądu oferujemy bezpłatną analizę Twojej sprawy.     Czytaj

1 2 3 5
Idź na Początek