1 2 3 6

Co to jest przedawnienie długu?

W prawie cywilnym istnieje możliwość uchylenia się od zaspokojenia określonych roszczeń po upływie wskazanego w przepisach terminu. Przedawnienie długu następuje, gdy minie konkretny, podany w prawie czas. Różni się on w zależności od charakteru roszczenia. Przedawnienie długu może więc następować po 3 latach, a w innej sytuacji nawet po 10.

Idź na Początek